• Leden

    Een ver-één-iging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft en wordt gevormd door haar leden. Maar een lid zijn, is meer dan elke maand je contributie betalen. Je bent een onderdeel van een geheel en samen dragen we KeepFit'70. Vrijwillig. Dat is willen, geen "moeten". Maar soms moet je iets willen willen. Want vrijwillig is niet vrijblijvend. Onze vrijwilligers zijn namelijk de fundering....zonder dit fundament stort ons huis in, dus wil je nog tijd maken, kijk of je nog wat kunt doen...voor elkaar...samen. Want gezamenlijkheid, geeft vertrouwen. En vertrouwen geeft creativiteit, beweging en energie. Om te bouwen aan de basis voor samen-leving. Vrijwilligers: Bedankt!

    Bij onderstaande commissies bent u van harte welkom: