• Jeugd Technisch Commisie

  Hallo allemaal,

   

  Hierbij de introductie van de jeugd technische commissie, verder afgekort als JTC. De JTC bestaat uit:

   

  • Helen Smulders
  • Ronald Hazen
  • Martin Kalsbeek
  • Renske Hardeman

   

  Waarbij onderstaande rolverdeling wordt gehanteerd:

  • Helen, coordinator voor kangoeroes, F, E en D jeugd
  • Ronald coordinator C, B en A jeugd
  • Martin voorzitter JTC

   

  Doelstelling van onze vereniging is om binnen elke leeftijdscategorie minimaal 2 jeugdteams te hebben. Het centrale uitgangspunt van de jeugd technische commissie is om ieder spelend lid zoveel mogelijk in staat te stellen op zijn of haar eigen niveau te spelen, zoveel mogelijk aansluitend bij iedere korfbalbeleving, zodat iedereen het maximale plezier beleeft aan de korfbalsport. Het te behalen niveau per team wordt door de JTC per seizoen bekeken.

   

  Onderstaande zaken beschrijven in hoofdlijn de taken van de JTC:

   

  • Indeling teams

   

  • Spelers begeleiding                          
  • Teambesprekingen begeleiden

   

  • Contact onderhouden met bestuur/ technische commissie/ KNKV inzake jeugdzaken/ wedstrijdsecretariaat/ ouders
  • Samenwerken met de diverse commissies binnen de vereniging om leden te werven

   

  • Jeugdtrainers zoeken voor de teams
  • Jeugdtrainers opleiden en begeleiden
  • Trainingstijden inplannen
  • Strategie ontwikkelen om leden te behouden en technisch zowel als tactisch te ontwikkelen

   

  De JTC vergadert 1x per maand. Tussendoor zijn er overleggen tussen coördinatoren en trainers/ coaches. De coördinatoren treden op als begeleider van de jeugdtrainers/coaches van de betreffende teams. Hiertoe zal hij/zij regelmatig trainingen en wedstrijden bezoeken. De teamcoördinatoren maken samen met de jeugdtrainers de diverse trainingsplannen en bespreken de ontwikkeling van de spelers.